2009. január 10., szombat

Miért is Világosság?

Miért pont Világosság? Kérdezhetném akár magamtól is....

Tulajdonképpen ezt a címet adtam azoknak a DVD -knek, amelyekre kiírtam az általam fontosnak vélt videókat, előadásokat, filmeket, melyeket érdemes megnézni ahhoz, hogy megismerjünk igaz múltunkat, jelenünket és épp ésszel megértsük, értékelni, bírálni tudjuk a most folyó eseményeket hazánkban. Fontos része jelenünknek a múlt ismerete, amit történelem órákon tanultunk - volna. Mert észre kell vennünk, hogy az meg lett szűrve, át lett alakítva az akkor hatalmon lévők igényeinek. Én itt nem csak a Habsburgokról, vagy a szocialista időszakról beszélek, hanem ez volt a helyzet mindig is.

Tehát amit tanultunk, érdemes továbbra is észben tartanunk, de nem szabad mindent elhinnünk. Újra meg kell tanulnunk mindent válogatott forrásokból, lehetőleg a legfrissebb előadásokból, tanulmányokból, kutatásokból. Én ezt próbálom átadni a blogon keresztül. E sötét időkben keresnünk kell a kifelé vezető utat a világosság fele. Én a blogomban erre a távoli fénypontra mutatok, remélve, hogy idővel mindenki megtalálja az oda vezető utat. Ennek szellemében, ezen az úton, új tudást, ismereteket kell szereznünk, nem csak a történelemről, hanem olyan dolgokról, melyeket az iskolában nem oktatnak, vagy nem abban a formában ahogyan kellene.

Érzésem szerint a magyarság egy részének van még olyan tudása, tapasztalata, melyet a jelenlegi "tudós", vagy "kutató" társadalom nem ismer. Ősi bölcsességről beszélek, melyek olyan tapasztalatokról szól, amelyet több ezer év alatt szereztek meg őseink és vérüket áldozták, hogy megtartsák azt. Ne menjen ez veszendőbe!

A jelenlegi ismereteimben a vallás is szerepet játszik, de meg kell mondanom én nem vagyok vallásos. A magyarok keresztényként tértek vissza a Kárpát medencébe a Tarim medencéből kiindulva. Csaba királyfi útja oda vezetett, mert apja, Atilla királyunk vállalását teljesíteni kellett. Ezekben az időkben még nem neveztek minket magyarnak. Sok más nevünk volt: szkíta (görögből vett, jelentése: lovasijjász, ebből alakulhatott ki a legendákból ismert kentaur, mert a magyarok úgy tudtak harcolni, hogy külső szemszögből nézve szinte egybenőttek a lóval), szittya, hun, avar, sumér, pártus. Bár őshazánkról van szó, egyszerre több helyen is jelen voltunk.
Tarim medencében továbbra is élnek rokonaink, az Ujgur -ok. Kinai elnyomás alatt.
Etruszk rokonainkról se feledkezzünk meg, akik a Kárpát medencéből származtak el és a mai Észak Olaszországban, azaz Etrúriában telepedtek le, ahova vitték magukkal műveltségüket, tudásukat és megalapozták azt a kultúrát, amit egyébként a rómaiaknak tulajdonítunk. Az etruszkok nyelvéből a latin, a latinból az Olasz, a Spanyol, a Portugál, és a Francia nyelv alakult ki.

Őseinknek tekinthetjük a pártusokat, és a sumérokat is. Az évezredek alatt rengeteget vándoroltunk, ezzel lehet magyarázni azt, hogy ennyi helyen megfordultunk. Épp ezért találtak olyan kúltúrákat, amelyeket a helyi lakossággal nem lehet megmagyarázni. Én azt mondom elköltöztek.

Az ázsiai Szkítiából 7 törzs vérszerződést köt és eldöntik, hogy elmennek az Eufrátesz folyó határába birodalmat alapítani, ahol Arszak nemzetségéből fognak választani maguknak uralkodót. Így alakult meg a Párthus Birodalom. A pártusok (ügy pártolói, vagy elpártolók, elszakadtak) kr. e. 247 -től kr. u. 227 -ig uralkodtak valahol a jelenlegi Iraq, Irán, Jordánia területén, de a Római Birodalommal közösen elfogadott állandó határ az Eufrátesz volt, ami időközönként kitolódott a Földközi tenger fele. Minden új római császár megkapta az előző intelmei közt ezt is: "az Eufráteszt ne lépd át!". Mivel ezt páran nem tartották be, meg is lett az eredménye.

A Pártus Birodalom ezalatt az időszak alatt tette lehetővé a kereszténység kialakulását. Előkészítették Krisztus eljövetelét, hogy az lehetővé váljon és mikor ez lehetővé vált, később el tudjon terjedni. Jézus feltámadása után szólítja meg András apostolt és kéri meg, hogy menjen Szkítiába tériteni. András visszakérdez: Na de melyikbe? Jézus válaszol: A mieinkbe. András apostol nem kérdez vissza, elmegy és átlépve a Dunát a Kárpát medencébe megy téríteni. Ezek szerint Jézus a Kárpát medencében nevelkedett. Az apostolok először Keletre mennek, de nem téríteni, hanem az örömhírt adják át. Mivel ekkor a Római Birodalom és Judea üldözi a kereszténységet, az apostolok a Párthusoknál találnak menedéket. Csak ezután mennek el téríteni. Bertalan apostol Örményországba, Tamás apostol Pártiába (igen, ua) és Indiába, ahol később meghal, András és Fülöp apostol pedig Szkítiába megy téríteni.

Az avarok, akikről tanultunk, szintén az őseink közé tartoztak. Feltehetően azonosak a var -hunokkal, uar -hunokkal, akik kb. Afganisztán, Pakisztán, Baktria és India belső részén uralkodtak (??). Láthatjátok, hogy rengeteg elnevezést használhatunk őseinkre, de ez ne zavarjon senkit, mert most is így van: ahány nyelv, annyi elnevezés.

Jézus megígérte Péter apostolnak, hogy őrá fog épülni az egyház. Ez akkor következett be, mikor Atilla királyunk a seregével Rómáig hatolt, ott Róma püspöke járt elé és kérte, hogy kímélje meg Rómát. Ennek ismert más színezetű formája is, de a lényeg ugyanaz: Jézus Krisztus álltal küdött angyal szállt le Atilla király elé és kérte, kímélje meg Rómát, mert apostolok csontjai nyugszanak benne, cserébe hosszan tartó királyságot ígér az ő nemzetségének a Kárpát medencében (Ez meg is történt, 300 évig uralkodhatott a Turul, azaz Árpád nemzetség). Ekkor lett Róma püspöke pápa Atilla király álltal, és így született meg a római pápaság, ahogy azt korábban Krisztus megigérte Péter apostolnak.  Szent István királyunkkal kezdődően a magyarság küldetése az volt, hogy az Európában élő népeket megtérítse a keresztény hitre és megtartsa azt. Éppen ezért voltak a magyar királyok apostol királyok pápai jogkörrel: római pápa nem szólhatott magyarország belügyeibe, magyarországi püspökök nem írhattak levelet rómába a király jóváhagyása, megtekintése nélkül stb. Előfordul a történelem során, hogy egy királyunknak kellett visszahelyezni a "római" pápá -t Rómába, mondván római pápának Rómában a helye és nem máshol.
Párhuzamot lehet vonni Krisztus keresztrefeszítése és a Magyarság megpróbáltatásai közt. Ezt a nézetet Szántai Lajos adja elő "A magyarság keresztútjára" című előadásában, amelyet majd később berakok és részletezek.

Kezdjük ott az érvelést, hogy szerintem a magyar őseink célja mindig is az volt, hogy átadjuk az álltalunk megszerzett tudást más népeknek. Sok ősünk sajnos meg is fizette az árát. Képzeljük el ezt kb. úgy, hogy ennek szellemében most kimennénk a cigányok közé élni, hogy kultúrára, mezőgazdaságra, erre-arra oktassuk őket. Én biztos nem mennék ki. Hozzá kell tenni, hogy az őseink több hatalommal, erővel, támogatással rendelkeztek, mint mi most. Most mi a puszta életben maradással küzdünk ugyan, de a jövőben ez lesz a megoldás a problémára.

Ordas gondolatiam közt az is szerepel, hogy a most rikácsoló média szereplőket egybe kéne zárni a cigánysággal, ha már ennyire okosak a helyzetüket illetően, hátha sikerre viszik a nevelést és gyakorlatba ültetik az elméletüket, és ide zárnám be vezető politikusainkat élén Gyurcsánnyal... mondván mit nekik a zárka?

A jelenlegi kutatások szerint őseink a népességrobbanás miatt kényszerültek arra, hogy folyamatosan keletnek vándoroljanak a Kárpát medencéből, amíg el nem érték a Csendes óceánt. Huzamosabb időre "Kínában" telepedtek le az ázsiai Hunok, ahol átadták addigi műveltségüket, tudásukat az ott élő "kínaiaknak". Japánban rokonaink telepedtek le, akik a későbbi beköltöző ázsiaiakkal keveredtek (a japánok ezt tudják, de valamilyen oknál fogva titokban, magánügynek tartják). Később az ázsiai hunok kettészakadtak északi és déli "csoportra". A "déliek" folyamatos támadásai miatt épült meg a Kínai Nagy fal (azthiszem ők az Ujgurok ősei). Az "északiak" a Bajkál tó környékén telepedtek le. Idővel az "északiaknak" a kialakuló szárazság miatt kellett nyugatnak vándorolniuk az Aral tó környékére.  A fehér hunok később délnek indultak. Ők voltak a  Kusánok és a Heftaliták,  akiket a var/uar hunokkal azonosítanak (??). Jelenleg is 30 millióan vallják magukat hun leszármazottnak, akik Radzsasztánban élnek (innen a maharadzsa név). India történetéhez még hozzátartozik Sákja Muni Buddha (Buda), aki szkíta származású volt (india: sákja, perzsia: saka, görög: szkíta ugyanaz). Ő hozta létre a Buddhizmust. Egy másik csoport nyugatnak ment, akik a Kaszpi tenger déli részét hódították meg. A Párthus birodalom akadályozta meg a Római Birodalom terjeszkedését India fele és tette lehetővé a kereszténység megerősödését. Amikor Ázsiában mind a 4 birodalomban (Római, Párthus, Kusán, Kínai) nyugalom és béke volt, jöhetett létre az első selyemút. Tulajdonképpen a Kusánok küldtek követet és kérték meg a Párthusokat, hogy biztosítsák a selyemutat. A Kaukázus környékéről indultak el a fekete hunok a Kárpát medencébe, ahol létrejött a Magyar királyság, ami biztosította, támogatta Európa fejlődését. Ezek a hódítások (nem leigázás!; a nőket is meghódítani kell, nem lerohanni) nem mindig voltak egyszerűek és békések. Sok háborút kellett ehhez vívnunk, és sokan oda is vesztek.


A történelemben tanult és magasztalt nagy birodalmak, mint például a Római Birodalom hódító természetű és terjeszkedő volt. Sikereit úgy érte el, hogy kiírtotta a helyi lakosságot és csak azokat hagyta meg, akik behódoltak (Maga Caesar írta a naplójába, hogy már 1 millió keltát ölt le). Ha azt hisszük, hogy a globalizáció csak a mi korunkra jellemző, akkor vakok vagyunk, ugyanis ez már a Római Birodalom sajátja volt. Minden elfoglalt városba egyforma építményeket emeltek: a fórum, a piac, fürdő ...stb. Szántai Lajos így mondja a "Jézus Krisztus kora és a Párthus Birodalom" című előadásában: "Végy egy mintát és tojd tele vele a Föld nevű bolygót! ... ez betegség...ez globalizáció...és ezt nevezzük magas kúltúrának!"
Gondolom érzékeljük, hogy csak azok a népek maradtak fenn, akik kiírtották a többi népet: achamenida perzsák, szaszanida perzsák, kínaiak, rómaiak stb. Az angolok, hollandok, franciák, spanyolok sem voltak ám különbek, mit gondoltok, miért beszélik oly sok helyen ezeket a nyelveket? Erőszak útján nem csak hittérítés folyt ám. Aki behódolt, elfelejtette nyelvét, kultúráját, identítását, hovatartozását, nemzetét, országát, szabadságát, jövőjét, múltját, azaz mindenét. Ezért nagy szó még mindig, hogy a magyarság képes volt mindezt megtartani, történjék bármi.

A késői középkorban idővel az európaiak öntudatra ébredtek és a terjeszkedési és függetlenségi óhajukat a Magyar királyság léte akadályozta. Az a 6 keresztes hadjárat ami a Szent föld visszaszerzésére indult, magyar segítség, vagy irányítás nélkül kudarcra voltak ítélve.  Csak II. András király álltal vezetett 5. keresztes hadjárat tekinthető sikeresnek a szent föld visszaszerzésére, amelyet majd később részletesen tárgyalok.

A római pápa és Bádenberg Frigyes (Harcos Frigyes) szövetkeztek Batu kánnal Mongol-Tatár birodalom kánjával, hogy lerohanják több oldalról a Magyar Királyságot. 1241 -ben ez kudarcba fulladt: a Batu Kán hadseregét olyannyira megvertük, hogy a Mongol Birodalom alapjaiban rendült meg, és onnantól kezdve csak hanyatlottak. A Mongol történelem könyvekben így van leírva. A Magyar királyság szüntette meg a pápai hűbért és vette szárnyai alá azon területeket, mely most  Szlovénia, Albánia, Horvátország területe . Aztán később a törökök támadtak hazánkra, ami nagy nehezen csak velencei támogatással sikerült. Hunyadi János és Mátyás királyunk korában sokáig ellenálltunk a törökök támadása ellen.
(ezt majd később részletezem)

"Meghalt Mátyás király, oda az igazság!" gondolom hallottátok már ezt. Most kérlek titeket, hogy vegyétek ezt szó szerint! 1490 után fedezték fel Amerikát hivatalosan a történelemkönyvek szerint. Én azt mondom, hogy már az előtt is ismerték létét, csak addig nem volt szabad felfedezni, de ez 1492 -ben lehetővé vált. Szabad utat kapott a gyarmatosítás, rablás, fosztogatás, mészárlás a Pápák jóváhagyásával. A pokol ezek után jóformán elszabult: például a Spanyol konkvisztádor, Cortez - Habsburg Károly jóváhagyásával - 10 millió Aztékot szabályszerűen lemészároltatta mindenféle lelkiismeretfurdalás nélkül. 40 millió amerikai indiánt mészároltak le  pár száz év alatt a bevándorló angolok a 19. századig, amiből időközben megszületett az Amerikai Egyesült Államok. Nemcsak kincseket vittek magukkal, de időközben a rabszolgakereskedelem is megindult Afrikából kiindulva, és amikor már ez se volt elég, felfedezték a világot, majd vérszemet kaptak és rátették a kezüket mindenféle szigetre, területre, tartományra, annak kincseire. A mértéktelenség még ezzel sem ért véget, de kár lenne ragoznom, mert ugyanez érvényes a mi világunkra, de most már olyan erők uralkodnak, melyek megbújnak a háttérben és nem ismerjük fel őket, csak a bőrünkön érezzük azoknak mocskos kezeiket.

Hát ez volt a magyarság keresztútja mindezidáig. A megróbáltatások kora lejárt. Nincs más hátra, csak fel kell támadni. De ez magától nem fog menni. Tenni kell érte, fel kell nyitni az emberek szemét, hogy világosság gyúljon bennük.

Meg kell említenem még egy bizonyos dokumentum filmet, melynek ismeretével leesik az állatok és ráébredtek, hogy milyen gonosz világban élünk, még akkor is, ha az ott szereplő események, vagy feltételezések, elméletek nem állják meg a helyüket a jövőben. Ez a Zeitgeist. Ennek a magyar fordítása annyit tesz, hogy korszellem. A kor szelleme az, amiben most élünk, nem látunk, nem értünk, vagy félreértjük. Drábik János is ismerteti a saját teóriáját, amely nem feltétlenül egyezik meg a Zeitgeistel.

Előrebocsátom, hogy saját kútfőből írtam az előző dolgokat ellenőrzés nélkül, ezért lehetnek tévedéseim, amit majd a jövőben korrigálok.

Voltak már korábban hozzászólásaim bizonyos cikkekhez, melyeket elolvashattok, megnézhettek, hogy kialakuljon a saját új nézetetek erről a világról, melyről azthiszitek, hogy ismertek. Az alábbi linkekből ki tudtok indulni, ahol már tűztem be korábban további linkeket.

Egy Index cikk, ahol régészeti leleteket találtak és kavarnak az időpontokkal, ami a Kitalált Középkorral kapcsolatos. Itt találjátok meg a további linkeket.

Tesóm blog betűzése, melyet nem tudom minek tett be, de én írtam hozzá kommentet. A Yotengrit -ről szólna.

3 megjegyzés:

  1. Ha már nem ír senki semmilyen megjegyzést, akkor én írom ide a módosításokat. A könyvből, amit olvasok, többé-kevésbé kiderült, hogy a Hun és a Han nem egy és ugyanaz. Aztán ahogy tovább olvastam, még jobban összezavarodtam, tehát ez egyenlőre nyitott téma. A Indiai kérdés sem egyszerű, de talán valamivel tisztább, majd erről is írni fogok valamit. A Párthus -okról már több mindent tudhatok, majd arról külön bejegyzésként. Jelenleg a legzavaróbb az, hogy bár az eredetünk több helyről sem lehet kétséges, tehát nem egy helyről származik a magyarság, hanem a magyarság több különbőző csoportokból tevődik össze, akik több helyről származnak és mégis egy nyelvet beszélnek, de ennek ellenére egyenlőre úgy tűnik, hogy a dolgok nem akarnak összeilleni kronológiailag (időpontügyileg). Emlékezzünk, hogy 200 - 300 év kiesett. Szerintem a zavar nagy részét ez okozza, de bár nem feltétlenül.

    VálaszTörlés
  2. A keresztes hadjáratokról többet tudtam meg Szántai Lajos előadásából, aminek a címe "II. András és Szent Erzsébet küldetése". De még így is lesz mit pótolnom.

    VálaszTörlés
  3. Felvilágosodtam a felvilágosodásról. Törölve lett. Többet nem veszem a számra. Pap Gábor volt a tettes.

    VálaszTörlés