2009. január 14., szerda

Magyarság Keresztútjára


A 14 stáció, melyet Jézus Krisztus szenvedett el és amelyet a magyar üdvtörténelemben is nyomon lehet követni. Majd később leírom a stációk főbb pontjait.

Kis bevezetőt kell írnom érzésem szerint, hogy érthetőbb legyenek a dolgok. Nem fogom a teljes előadást leírni, inkább a főbb pontokat szedem össze, hátha kedvet kaptok hozzá. Mindenekelőtt pár dolgot azért tisztázni kell.

Szántai Lajos előadásában jópár forrásból idéz, ezek egyike a Magyar Képes Krónika, ami Nagy Lajos király számára készült. Szántai Lajos hangsúlyozza, hogy ez a Krónika csak a király számára készült ami a magyarok őstörténetét tartalmazza, tehát az abban leírtakat feltétlenül, kendőzetlenül kell a király számára közvetíteni mindenféle csúsztatás nélkül. Csak így tud a király jó döntéseket hozni a jövőre nézve. Esküt sem a Bibliára tettek, hanem a 4 evangéliumra, mert akkor még a Biblia nem létezett.

Most, hogy ezt tisztáztuk, leírom, hogy mit nem tartalmaz a Magyar Képes Krónika:
-nem tartalmaz olyan képet, amelyen a magyar népet megtérítették volna
-nem tartalmaz semmi olyasmit, hogy hittérítőket hívtak volna be
-nem tartalmaz olyat, hogy latin vagy római szertartású hitre térítette volna meg a magyarságot, de nem is tudta volna, mert akkor még se latin, se római nem létezett

Katolikus (egyetemes) hit sem volt még Szent István korában, ami csak I. András korában jelent meg.
Dehát akkor mi volt?
Jézus Krisztus igaz hite, amit a magyarság magáévá tett, aminek a lényege Jézus útjához kötődik: a szegény, nincstelen, kiszolgáltatott emberek támogatása, megsegítése. Ennek értelmében szígorította, vagy pontosította Szent István a vallásunkat, ugyanis "ahogy hisz Jézus Krisztus az atyában, úgy hisz a magyarság Jézus Krisztusban".

Ez a plusz okozott konfliktusokat bőven, amit Szent László törvénykönyve is tükröz: "és ha a latinoknak, a latin keresztényeknek nem tetszenek a mi jobb és üdvösebb vallási szokásaink, menjenek oda, ahova akarnak, hadják el az országot, de az itt összegyűjtött vagyont kötelesek itthagyni Magyarországon"

Most pedig következzen a 14 stáció, amit inkább csak felsorolok:

1. Jézust elítélik - Atilla királyunk vállalja a sorsot róma falai alatt

2. Jézus felveszi a keresztet - a 2. visszajövetel: Atilla vállalását vállalja fel a magyarság

3. Jézus először esik el a kereszttel - Bulcsú és Lél vagy Lehel kivégzése (a magyarság most ébred rá először, hogy mit is vállaltak magukra)

4. Jézus találkozik legszentebb édesanyjával Szűz Máriával - Szent István királyunk találkozik Szűz Máriával

5. Jézusnak segít Simon a kereszt vitelében - Szent László példátlan Jézusságot mutatott a világnak

Ehhez hozzátartozik az előadásban: Simon mágus és Szent Péter táltos harcot vívnak (??), Szent László (vértezett) harca a Kunokkal (vérvörös ló, felszerelés), ami a legendában jelenik meg, ebből egy részlet: "a váradi püspök lányát viszi a kun". Üdvtörténetről van szó, nem pedig valóságosról, ugyanis a váradi püspökséget Szent László élete alkonyán alapítja meg. A meglepő az ebben, hogy a váradi püspöknek lánya van. Tudni kell, hogy akkoriban a püspökök és papok talpig férfiak,  karddal járnak, hadvezérek vagy éppen pásztorok. Ennek tekintetében már inkább Szűz Máriát menti meg.

6.  Jézus arcát törli a fehér kendőbe (Veronika kendő: beszélő név, nem személy név).  A fehér kendőn megjelenő szenvedő arc nem emberkéz álltal festett képmás  - Batu Kán szövetségeseivel megtámadják a Magyar Királyságot, ahol a Mongol - Tatár Birodalom csúfos vereséget szenved, így mutatja meg IV. Béla (=fehér) a magyarság arcát, példát mutatva fel.

7. Jézus másodszorra esik el a kereszttel - kihal az Árpád ház

Ekkor mutatkoznak meg az első csúsztatások: Károly Róbert lett az új király, és miatta hívják be a papokat téríteni, majd küld koronát a pápa,  és rombolják le az addig sértetlen templomokat, nem pedig Szent István korában.

8.  Jézus megvigasztalja a Jeruzsálemi (Josephus Flavius: Jeró Sólyma) asszonyokat - Mátyás király vigasztalja meg a magyarságot azzal, hogy visszaszerezte a Szent Koronát. Mátyás király már ekkor a magyar nyelv ellenségének tekinti a Habsburgokat.

9. Jézus harmadszorra esik el a kereszttel A törökök ellen vívott mohácsi csata akkora volt, hogy a törökök 150 évig emlegették. Ugyanis szokás szerint túlerőben jelentek meg félelmükben: a 300 ezres törökök ellen 20 ezres magyar hadsereg vonult fel és a csata a szultán sátránál ért véget 2 óra leforgása alatt.  Jelenetkép, 1541, Buda kincsestára: amikor a szultán belép, elégedetten tekint végig a kincsekkel teli kupacon, de a falon függő festményen akad meg a szeme ami egy fiatal férfit ábrázol, aminek az alján egy magyarul írt szöveg található, de nem tudja elolvasni, ezért lefordítattja. Ami így szól: "Ej ismeretlen idegen aki utánam ide belépsz, tűzhelyemet ne oltsd ki!".

10. Jézust megfosztják a ruháitól - a magyarokat megfosztják dicső múltjától, elpusztítják annak emlékeit: azóta se tudjuk, hogy az eredeti Buda és Alba Regia hol helyezkedik el. Az Alba Regia - Fehérvár - nem azonos Székesfehérvárral.

11. Jézust keresztrefeszítik - 1920 Június 4. Trianon

12. Jézus meghal a kereszten: a római katona elsírja magát, hogy Jézus tényleg Isten fia - 1956 gyerekek haltak meg a forradalom miatt: a világ elsírja magát, hogy a magyarság tényleg a népek krisztusa.

13. Jézus anyja ölébe kerül - a Szent Koronát a Parlamentbe helyezik el. (megj.: amelynek jelenléte Gyurcsány Ferit rettenetesen zavarja)

14. Jézust sírba teszik - Magyarország belép az Európai Únióba

15. Jézus feltámad - még nem történt meg...

Kis gondolati adalék:

1456 Nándorfehérvári csata, +500 évre rá..

1956 forradalom, +50 évre rá..

2006 forradalom, +5 évre rá..

vajon mi fog történni?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése